Coeliakie (glutenintolerantie) (2023)

A B C D mi F GRAM H I J k L METRO norte O PAG Q R S T tu v W Y Z

Encyclopedieën van A tot Z

(Video) Veroval Zelftest Glutenintolerantie

Mensen met coeliakie kunnen geen gluten verdragen. Gluten is een mengsel van eiwitten die van nature voorkomen in bepaalde granen, zoals tarwe. Glutenconsumptie veroorzaakt vooral ontstekingsreacties in het slijmvlies van de dunne darm. Maar de ziekte kan zich in elk deel van het lichaam manifesteren, bijvoorbeeld in de huid, gewrichten en hersenen.

Coeliakie is een auto-immuunziekte en komt alleen voor bij mensen met een erfelijke aanleg. Er is geen remedie voor coeliakie. Een levenslang glutenvrij dieet is de enige behandeling. Coeliakie is niet hetzelfde als allergie of intolerantie voor gluten.

Veel producten bevatten gluten, zoals brood, koekjes en pasta. Dit maakt een glutenvrij dieet lastig. Ook kun je een tekort krijgen aan bepaalde voedingsstoffen. Daarom is het belangrijk om de hulp in te roepen van een gespecialiseerde voedingsdeskundige.

Inhoud

  • Wat is coeliakie?
  • Wat zijn de symptomen van coeliakie?
  • Hoe wordt coeliakie gediagnosticeerd?
  • Wat is de behandeling voor coeliakie?
  • Wat is een glutenvrij dieet?
  • Zijn er andere kwalen of aandoeningen veroorzaakt door gluten?
  • Welke apps helpen mij om glutenvrij te eten?
  • Meer informatie

Wat is coeliakie?

Coeliakie is een auto-immuunziekte die wordt veroorzaakt door de inname van gluten. Het komt alleen voor bij mensen met een erfelijke aanleg. Gluten is een mengsel van eiwitten die van nature voorkomen in bepaalde granen. Coeliakie was vroeger bekend als glutenintolerantie. Dit is een verkeerde benaming omdat coeliakie een auto-immuunziekte is en geen allergie of intolerantie voor gluten. U heeft een tarweallergie.

Hoeveel mensen hebben coeliakie?

Ongeveer 1% van de mensen lijdt aan coeliakie. Dat komt overeen met zo'n 170.000 Nederlanders. De ziekte manifesteert zich op verschillende leeftijden. Symptomen variëren van typische maagdarmklachten, zoals diarree en buikpijn, tot meer vage klachten, zoals hoofdpijn en vermoeidheid. Daardoor is niet bij iedereen de diagnose coeliakie gesteld en lopen mensen met een familielid met coeliakie een groter risico om coeliakie te krijgen. Coeliakie komt ook vaker voor in combinatie met andere ziektes zoals het syndroom van Down en diabetes type 1.

(Video) People with Celiac Disease Need Early Diagnosis & a Cure

Wat gebeurt er in het lichaam bij coeliakie?

Bij mensen met coeliakie reageert het lichaam heftig op de inname van gluten. Bij een auto-immuunziekte maakt het immuunsysteem antistoffen aan die de lichaamseigen cellen aanvallen. Dit leidt tot een ontstekingsreactie.Bij coeliakie veroorzaakt glutenconsumptie vooral ontstekingsreacties in het darmslijmvlies van de dunne darm. De ontstekingsreactie in de dunne darm beschadigt het slijmvlies. Hierdoor kunnen bepaalde voedingsstoffen slecht worden opgenomen, met mogelijk vitamine- en mineralentekorten en bloedarmoede tot gevolg.De symptomen van coeliakie verschillen van persoon tot persoon.

Wat zijn de symptomen van coeliakie?

De reactie van het immuunsysteem op de inname van gluten kan symptomen veroorzaken zoals diarree, buikpijn, vermoeidheid, depressie en gewichtsverlies. Door beschadiging van de darmwand kunnen bepaalde voedingsstoffen niet meer goed worden opgenomen, wat kan leiden tot vitamine- en mineralentekorten en bloedarmoede. Symptomen variëren van persoon tot persoon, van geen symptomen of vage symptomen tot zeer ernstige symptomen. In het begin lijken sommige symptomen geen verband te houden met het darmstelsel, zoals hoofdpijn en vermoeidheid. Soms worden de symptomen van de ziekte ermee verward.Reizdarm-syndroom (SII)of een allergie voor tarwe.

Lactose-intolerantie komt zelden voor bij mensen met coeliakie die net zijn gediagnosticeerd. Dit verdwijnt meestal als de darmwand zich herstelt. Met de juiste behandeling door een gespecialiseerde voedingsdeskundige kan de darm zich meestal goed herstellen. Daarom is een juiste diagnose belangrijk om de juiste behandeling te starten.

Hoe wordt coeliakie gediagnosticeerd?

Om erachter te komen of iemand coeliakie heeft, doet de arts meestal een bloedonderzoek, als er antistoffen tegen zijn eigen darmcellen in het bloed zitten, verwijst hij je door naar een maagdarm- en leverspecialist, de specialist stelt de definitieve diagnose B biopsie van de dunne darm nemen, zonder biopsie.

Kan ik een glutenvrij dieet volgen als ik vermoed dat ik coeliakie heb?

Het is belangrijk om eerst coeliakie of glutengevoeligheid te diagnosticeren door een gastro-intestinale leverspecialist, als u al een glutenvrij dieet volgt, is de bloedtest niet doorslaggevend. Er worden dan geen of zeer weinig antistoffen tegen gluten gevormd. Uit het bloedonderzoek kan blijken dat u geen coeliakie heeft. Maar u kunt het nog steeds hebben, dus begin niet met het eten van glutenvrij voedsel totdat het diagnostische proces is voltooid. Anders is coeliakie niet detecteerbaar in het bloed of in de darm.

Wat is de behandeling voor coeliakie?

De behandeling van coeliakie is een levenslang glutenvrij dieet. Dit is de enige behandeling om het slijmvlies van de dunne darm te herstellen. Er is geen medicatie voor coeliakie. Er is geen remedie voor de aandoening en je kunt er niet overheen komen. Een glutenvrij dieet zorgt ervoor dat de darmen langzaam genezen en dat voedingsstoffen na verloop van tijd weer worden opgenomen. Het verloop van het herstel verschilt van persoon tot persoon. De symptomen verdwijnen soms na een paar weken, soms kunnen ze lang aanhouden.

(Video) Coeliakie of glutenintolerantie

Het kan tot 2 jaar duren voordat het slijmvlies van de dunne darm volledig hersteld is. Bij een zeer kleine groep volwassen patiënten herstelt de darmwand nooit volledig. Dit wordt refractaire coeliakie genoemd.

Wat is een glutenvrij dieet?

Granen die gluten bevatten zijn bijvoorbeeld tarwe (ook spelt), rogge en gerst. Glutenbevattende granen worden in veel producten gebruikt, waaronder brood, crackers, pasta en pizza. Je kunt zelfs binnen zittenWegwerpservies op basis van tarwezemelen. Sommige granen bevatten van nature geen gluten (zoals haver en maïs), maar zijn bijna altijd besmet met gluten. Zeker als deze granen verwerkt zijn tot meel, vlokken en dergelijke. Dit wordt kruisbesmetting genoemd. Dus het volgen van een glutenvrij dieet kan lastig zijn.

Wil je weten waar gluten in zitten en welke producten glutenvrij zijn? Raadpleeg de details van uw glutenvrij dieetGluten en het glutenvrije dieet.

Kan ik glutenvrij eten met de Schijf van Vijf?

Zelfs als je een glutenvrij dieet volgt, kun je volgens Disc of Five nog steeds goed eten. Veel gezonde producten zijn van nature glutenvrij. Glutenbevattende producten kunnen vaak worden vervangen door glutenvrije versies. Je moet ervoor zorgen dat je geen tekort krijgt aan bepaalde voedingsstoffen. Veel graanproducten zoals brood en pasta bevatten vezels, ijzer, vitamine B1 en foliumzuur. Brood bevat ook jodium. Het is belangrijk om voldoende van deze stoffen binnen te krijgen als onderdeel van een glutenvrij dieet. Kies daarom producten die voldoende van deze voedingsstoffen bevatten.

Moet ik naar een voedingsdeskundige als ik coeliakie heb?

Een voedingsdeskundige kan informatie geven over het samenstellen van een volledig glutenvrij dieet. Het helpt bijvoorbeeld ook bij het zoeken naar glutenvrije alternatieven en bij het beoordelen of een product glutenvrij is. Ga niet zelf experimenteren met een glutenvrij dieet, dan bestaat de kans dat je niet genoeg van de voedingsstoffen binnenkrijgt. Op zoek naar een diëtiste bij jou in de buurt? Ga dan naar de website vanNederlandse Vereniging van Diëtisten.

vonzoek een voedingsdeskundigeop de website van de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV).

Wat kan ik doen bij coeliakie en lactose-intolerantie?

Sommige mensen met coeliakie zijn ook (tijdelijk) lactose-intolerant. Dit verdwijnt meestal zodra de dunne darm is genezen. Voor mensen met lactose-intolerantie is het raadzaam om (tijdelijk) een lactosearm dieet te volgen en zuivelproducten adequaat te vervangen. Raadpleeg het voedingsadvieslactose intolerantie.

Zijn er andere kwalen of aandoeningen veroorzaakt door gluten?

Naast coeliakie is bekend dat andere ziekten en aandoeningen symptomen veroorzaken bij mensen die gluten eten.

Herpetiforme dermatitis

Net als coeliakie is dermatitis herpetiformis (ziekte van Duhring) een auto-immuunziekte. Bij deze aandoening ondergaat de huid onder invloed van gluteninname een ontstekingsreactie, met jeukende blaren, bultjes of blaren tot gevolg. Niet alle mensen met coeliakie hebben dermatitis herpetiformis. Omgekeerd hebben bijna alle mensen met dermatitis herpetiformis schade aan de dunne darm, met of zonder symptomen. Voor mensen met dermatitis herpetiformis is een levenslang glutenvrij dieet ook een effectieve manier om de symptomen te beheersen. Hierdoor kan ook het darmslijmvlies zich herstellen en wordt verdere beschadiging van het darmslijmvlies voorkomen.

gluten gevoeligheid

Er zijn mensen bij wie de symptomen verbeteren op een glutenvrij dieet, maar coeliakie en tarweallergie zijn uitgesloten. Dit wordt glutengevoeligheid of non-coeliakie glutengevoeligheid (NCGS) genoemd. Het is erg belangrijk dat een arts vooraf vaststelt of u coeliakie of glutenintolerantie heeft en dat andere aandoeningen worden uitgesloten.

(Video) Wat is coeliakie?

Welke apps helpen mij om glutenvrij te eten?

De Kies Ik Gezond? van het Voedingscentrum maakt het makkelijk om te weten of een product geen gluten bevat. U kunt eenvoudig de optie "gluten" of de optie "kruis graan'Keurmerk.

Coeliakie (glutenintolerantie) (1)

Wanneer je de barcode van een product in de winkel scant, zie je direct of er gluten in zitten. Je kunt de app gratis downloaden in de Google en Apple Stores.Lees meer over de app en download deze.

Coeliakie (glutenintolerantie) (2)

verhaal ervaring

Ik wil niet dat mijn ziekte me tegenhoudt. Samantha jouw verhaal

Meer informatie

(Video) Medische Publieksacademie UMCG - Glutenintolerantie

Videos

1. Check-up: Gluten could be making you sick (Jennifer Williams, NP)
(Spectrum Health Lakeland)
2. Celiac Disease Gluten-Free Diet and Research
(ENCORE Research Group)
3. Glutensensitiviteit | Symptomen en oplossingen
(De Hormoonfactor Ralph Moorman)
4. Celiac Disease 👩🏾‍⚕️📚🩺
(Nexus Nursing)
5. Wat gaat er mis bij coeliakie?
(Cyberpoli)
6. Celiac Disease - familydoctor.org
(familydoctor.org)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated: 01/23/2023

Views: 5881

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.